Cambridge Course Table


       Cambridge English Qualifications

                              Table

                                                                                                                                                   

                              Old name                 

       New name                 

Cambridge English: Starters (YLE Starters)                 

Pre A1 Starters

Cambridge English: Movers (YLE Movers)                 

A1 Movers        

Cambridge English: Flyers (YLE Flyers)       

A2 Flyers 

Cambridge English: Key (KET )                 

A2 Key                  

Cambridge English: Preliminary (PET)                 

B1 Preliminary     

Cambridge English: First (FCE)                 

B2 First 

Cambridge English: Advanced (CAE)                 

C1 Advanced

Cambridge English: Proficiency (CPE)                 

C2 Proficiency